בעלי בתי מלון, שימו לב! העמידה בכללי התו הסגול הינה באחריותכם!

ברוכים הבאים
לתו הסגול
להפעלת
בתי מלון

בהמשך לאסטרטגיית היציאה לתעשיית התיירות שגובשה על ידי משרד התיירות ואושרה על ידי משרד הבריאות והמל"ל, להלן ההנחיות לפתיחה ולהפעלה של בתי מלון בישראל.
בתי מלון יהיו רשאים לחזור לפעילות בהתקיים התנאים הבאים:

כללי

מניעת ההדבקה בנגיף קורונה החדש מושתתת על מספר עקרונות והם הבסיס להנחיות
המפורטות להלן באשר לתפעול בתי מלון בישראל:

1. שימוש באמצעים טכנולוגיים חדשניים שיאפשרו הפחתת המגע בין אנשי הצוות במלון לבין
האורחים וכל באי המלון האחרים.

2. כתיבת נהלים, הדרכות לצוות והטמעתם.

3. הקפדה על ריחוק פיזי וחברתי בהתאם להנחיות משרד הבריאות

4. שמירה על היגיינה אישית וסביבתית

5. הקפדה על ניקיון וחיטוי סביבתי בחומרים בעלי תו תקן ישראלי

6. שימוש באמצעי מיגון פיזיים כדוגמת מחיצות, מסיכת פה אף וכפפות חד פעמיות.

7. מענה מהיר ונחוש לאיתור וטיפול במקרים חשודים ובאנשים איתם באו במגע.

8. סקירה מוקדמת של כל עובדי המלון והבאים בשערי המלון טרם כניסתם למלון באמצעות מילוי
הצהרת בריאות ומדידת חום.

9. הימנעות מפעילות היוצרת סיכון גבוה להדבקה, כגון התקהלות ועמידה בתורים.

כללי התנהגות אוניברסליים
לצמצום הדבקה

01
שימוש במסכת פה-אף בצורה נכונה
במרחב הציבורי ובקרבת אנשים
ובהתאם להנחיות משרד הבריאות

02
הימנעות או צמצום קרבה שאינה מחויבת
בין אנשים לרבות מניעת התקהלות
ושמירת מרחק של 2 מטרים לפחות

03
רחיצת ידיים תכופה עם מים חמים וסבון
או לחילופין חיטוי ידיים עם תכשיר
מבוסס אלכוהול

לוגו

שומרים על הכללים.

שומרים על החיים!

04
הימנעות מנגיעה בפנים באף ובעיניים ככל
שניתן ושמירה על היגיינה נשימתית
(שיעול למרפק וכו')

05
בידוד עצמי ודיווח במקרה של הופעת חום
או סימני תחלואה או בידוד לאחר חשיפה
לחולה ידוע

הנחיות כלליות
לפתיחה מחודשת של מלון

הכנות לפני פתיחת המלון
המלון נדרש להכין תכנית סדורה לחזרה לשגרה ולתפעול בצל הקורונה ולוודא הטמעה של התכנית
בכלל המחלקות במלון ובקרב כל אנשי הצוות, לרבות ביצוע הדרכות ובקרה מתמשכת בכדי לוודא
מימוש התוכנית ותקינות הביצוע.
על בית המלון למנות עובד בכיר מצוות המלון שיהיה בכפיפות ישירה למנהל אשר יעסוק באופן ישיר
בהטמעה ובבקרה, ייתן מענה לאירועים חריגים או למצבי אי וודאות, יעקוב אחר השתנות הנחיות
ויבצע את ההתאמות הנדרשות וכן יתעד את כלל הפעילויות המתבצעות. מומלץ לעדכן את צוותי
המלון במחלקות השונות באופן תדיר בהתפתחויות בנושא, תוך הקפדה על תיעוד הפעולות ושמירת
התיעוד הדיגיטלי והידני.

תוגש הצהרה לרשות המקומית בהתאם לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות),
התש"ף-2020 (להלן, "התקנות").


ניקוי וחיטוי של המבנה לפני
פתיחת המלון

1. נדרשת תשומת לב מיוחדת לניקוי וחיטוי של כל השטחים ציבוריים / משותפים, כמו שירותים, אולמות, מסדרונות, מעליות, ידיות ומשטחי מגע וכו'
2. חיטוי שטחי המטבחים, הברים וחדר האוכל
3. הניקוי והחיטוי יהיה במקומות קבועים שייקבעו מראש עפ"י תכנית בכל מלון ומלון ע"י מנהל המשק ומנהל המחלקה הרלוונטי
4. העדיפות לשימוש בחומרי ניקוי על בסיס אקונומיקה בריכוזים מתאימים או כל חומר מתאים אחר שאושר ע"י משרד הבריאות
5. הדברה: הדברת מזיקים על ידי מדביר מוסמך בהתאם לצורך. תקופת הסגר של המלון עלולה להוביל להתבייתות של מזיקים (מכרסמים, תיקנים, נמלים, חרקי מזון ועוד). לכן יש לדאוג להדברה יסודית במטבחים, במבואות בחדרים ובשטחים הציבוריים, טרום פתיחת המלון לפי הכללים המקובלים


הנחיות לניקוי מערכות אספקת מים במלון לפני תפעול המלון מחדש
1. טיפול במערכות מים לאחר השבתה, על פי נוהל משרד הבריאות מה -30 למרץ 2020. הפעולות הנדרשות לחזרה לשגרה מותאמות לסוגי המתקנים ולמשך ההשבתה
2. טיפול במתקני מים כגון: בריכות שחיה ובריכות זרמים במהלך תקופת איסור הפעילות ולביצוע מכלול הפעולות הנדרשות טרם חזרה לפעילות בהתאם להנחיות משרד הבריאות
3. בדיקת חיידקי "לגיונלה" במערכות המים במלון - יש לבצע בדיקות בהתאם להנחיות משרד הבריאות (מצ"ב נספח א')
4. מים ושפכים - טיפול ותחזוקה בהתאם להנחיות משרד הבריאות (מצ"ב נספח ב')
5. מיזוג אוויר - ניקוי המסננים ובדיקת תחזוקה של מערכות מיזוג מרכזיות במערכת בהתאם להנחיות משרד הבריאות, לרבות בהקשר הלגיונלה

הנחיות להתנהלות המלון בעידן קורונה

כלל הצוות והמחלקות השונות נדרשים להקפיד על הנחיות ריחוק חברתי בינם לבין עצמם וביניהם
לבין האורחים, ככל שמתאפשר, שמירה על היגיינה ושימוש במסכות וכפפות (והחלפתן באופן תדיר).

א. כניסה למלון וקבלה

באי המלון כולם – חום גופם של אורחים ואנשי צוות יימדד בכניסה לבית המלון והם יתושאלו על קיומם של תסמינים או מגע קרוב עם חולה קורונה. אורח עם חום של מעל 38 מ"צ או אורח שענה בחיוב על השאלות הנוגעות לקיומם של תסמינים או כי היה במגע קרוב עם חולה קורונה, לא יורשה להיכנס למתחם. בכניסה למלון תינתן לכל מי שנכנס ערכה שתכיל כפפות ומסיכת פנים למי שאינו מצויד טרם הכניסה למתחם.

דלפקי הקבלה יחויבו בהתקנת מחיצת פרספקס שקוף בין עובדי משרד הקבלה לבין האורחים. כן יחויבו בתי המלון לסמן מקומות עמידה של מרווחים לתור הממתינים במרחק של 2 מטר.

יותקן שילוט בכניסה לבית המלון המפרט את עיקרי ההנחיות הנדרשות מהמבקרים. יש להנגיש את ההנחיות על שמירת כללי ריחוק חברתי וההיגיינה בתוך המלון בהתאם להנחיות הנדרשות מהציבור באותה העת. הנחיות אלו כמו גם סרטוני מידע ישודרו במידת האפשר באתר האינטרנט של המלון / הרשת ויש להדגישן במהלך ביצוע הזמנה (לדוגמה המזמין יידרש לאשר כי קרא את ההנחיות). רצוי לציין בטופס אשור ההזמנה שעל האורח להגיע למלון לאחר שנבדק ואין לו חום.

יש להימנע מלהציע מזון ושתיה בהגשה פתוחה בקבלה ובמרחב הציבורי (לדוגמא קנקני מים או קולרים, חטיפים, ממתקים וכו').

מגבלות על מספר אנשים במעליות בהתאם לתקנות הגבלת פעילות.

ב. תחזוקה שוטפת

במלון יותקנו מתקני ניקיון וחיטוי (מכלי סבון ואלכוג'ל) בכל רחבי המלון ובשטחים הציבוריים המועדים לנגיעות: לובי, מעליות, ידיות, כפתורים פרוזדורים וכו'.

מערכות המים - יישמרו מפני זיהום, לרבות מי הבריכות והמים שבספא לפי הסטנדרטים של משרד הבריאות (ראה נספח ג').

ברזיות ציבוריות לא תהיינה פעילות כדי למנוע הדבקה בין משתמשים.

הדחת כלים וכביסה - יבוצעו לפי הכללים הנהוגים תוך הקפדה על טמפרטורת ההפעלה וחומרי הניקוי והחיטוי (העדיפות לכביסה והדחה בטמפ' גבוהה - 70 מ"צ וייבוש).

יורחב השימוש במתקני נייר חד פעמיים לניגוב ידיים בכל המקומות שבהם תתאפשר רחיצת ידיים. יש להנחות את העובדים ואת האורחים כי האלכוג'ל יהיה בנוסף לשטיפת ידיים במים וסבון ולא במקום. יש לעודד רחצה תכופה במים וסבון.

ניקוי וחיטוי חדרים יבוצע מעתה ב-2 שלבים:
ניקוי וחיטוי שלב ראשון - יש לנקות את החדרים בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בדגש גדול יותר על מקומות בהם יש מגע תדיר של אורחים.
שלב שני - חיטוי מיוחד ונוסף של כל הדברים בכל החדר ועם כיוון השעון בעזרת חומר חיטוי מבוסס אקונומיקה או אלכוהול 70% או מגבונים ייעודיים.
מנהלי המשק ידריכו את הצוות בנושא החיטוי הנוסף ויוודאו הבנה וביצוע מושלם.

לוגו

ישנה עדיפות לשימוש בציוד ניקיון חד פעמי (מגבות נייר וכו')
ולא במטליות בד.
בכל מקרה אין להשתמש במטליות רב פעמיות בין חדרים או אזורים.

חיטוי יבוצע בחומר המכיל לפחות 0.1% נתרן היפוכלוריט לכל 1000 מ"ל נוזל - 1,000 ppm. (למשל מיהול תמיסת כלור בריכוז סודיום היפוכלוריט של 5.25% במים ביחס 1:20, ז"א 20 מ"ל חומר ב- 980 מ"ל מים).

יש להקפיד על זמן המגע עם חומר הניקוי (10 דק') ואז ניקוי עם מים וייבוש.

יש להדריך את הצוותים בשימוש בטוח בחומרי הניקוי ואחזקה נכונה ובטוחה של החומרים.

כשלא ניתן להשתמש באקונומיקה [למשל בניקוי טלפונים, שלטים, ידיות וכפתורי מעליות) יש להשתמש במטלית חד פעמית המכילה אלכוהול.

אביזרים שאינם מאפשרים ניקוי בחומר חיטוי (לדוגמא כורסאות, שטיחים) יש לנקות באופן מותאם באמצעות קיטור.

חדרי אוכל ומטבחים

פתיחת המטבחים תעשה לאחר ניקוי וחיטוי של כל מתחם חדר האוכל על פי הנחיות משרד הבריאות. צוות המטבח יחויב להקפיד על היגיינה אישית תחת פיקוח הדוק ככל הניתן. עובדי חדר האוכל יעבדו עם מסכות פנים וכפפות חד פעמיות, ובכלל זה הצוות בקופות. לא תתאפשר התקהלות בחדר אוכל.

א. הרחבת שעות פעילות חדר אוכל

זמני הארוחות יורחבו על מנת לאפשר ריחוק סביבתי יעיל יותר. במידה והאורחים יבקשו לאכול בחדר האוכל תוקצה לכל אורח מסגרת זמן בחדר האוכל באופן שיווסת את כמות האורחים בחדר האוכל בזמן נתון. חלוקת הזמנים תבוצע באופן פרטני במלונות על פי קיבולת חדר האוכל.

ב. פתיחת מתחמי אוכל נוספים

ייעשה מאמץ להפוך מתחמים נוספים במלונות, כדוגמת אולמות כנסים, או שטחים תחת כיפת השמים, שישמשו כחדרי אוכל.

ג. הגשת מזון בבתי המלון

בית המלון יציע לאורחים שתי אפשרויות:

אכילה בחדרים
אפשרות זו תוצע באמצעות שירות חדרים עם תפריט מגוון ורחב בכלים חד פעמיים ארוזים בניילון. עובד המלון יספק כלי הגשה, בעדיפות לכלי אוכל חד פעמיים, אשר ייזרקו לאחר סיום הארוחה. פרטי המזון יהיו מכוסים ע"י "קלושים" (כיסוי פלסטי על הצלחת) או ניילון דביק. כלים מלוכלכים יופרדו מעגלות שעליהן יש כלים נקיים או מזון להגשה.

אכילה בחדר האוכל
1. פתיחת חדר האוכל לאכילת סועדים במקום, תהיה בכפוף להוראות התקנות. בכל מקרה של סתירה בין הוראות אלה להוראות התקנות, יגברו הוראות התקנות.
2. הכניסה לחדר האוכל תנוהל על ידי איש צוות שיקפיד על מספר הסועדים בהתאם לרישום המקדים לאותה השעה וכן על שמירת מרחק של שני מטרים האחד מהשני.
3. איש הצוות בכניסה לחדר האוכל יוודא שימוש במתקן האלכוג'ל והאורחים יחויבו לחטא ידיהם בכל כניסה ויציאה מחדר האוכל.

ד. סידור חדר האוכל

יוקצה שולחן נפרד לכל משפחה גרעינית או למי שלן באותו החדר

סידור השולחנות יהיה כזה שיישמר מרחק של מטר וחצי בין שולחן לשולחן

ה. הגשת האוכל

אורחי המלון לא יורשו לקחת מוצרי מזון בעצמם מעמדות החלוקה. צוות חדר האוכל יגיש את המזון לצלחת האורחים הן בשרות אישי ישירות לשולחן והן בחלוקה על ידי אנשי צוות בעמדות תוך הקפדה על ריחוק כנדרש. בעמדות ישמר מרחק של שני מטרים בין אורח לאורח.

ו. צוות העובדים

צוות העובדים ישטוף ידיים עם סבון בתדירות גבוהה לרבות בתחילת ובסוף משמרת, בהפסקות, בעת ביצוע ניקיון, תוך הקפדה על היגיינה אישית תחת פיקוח הדוק ככל הניתן ע"י מנהל חדר האוכל. עובדי חדר האוכל כולל הצוות בקופות יעבדו בחדר האוכל באופן קבוע עם מסכות פנים וכפפות חד פעמיות.

ז. פינוי חדר האוכל

שולחן שיתפנה יעבור ניקוי וחיטוי יסודיים שרק לאחריהם ניתן יהיה לקלוט אורח נוסף

הדלפקים, השולחנות וכל מקום רגיש אחר ינוקו בהתאם לנוהלי המלון

כל הכלים שנעשה בהם שימוש יישטפו במדיחי הכלים. לקראת כניסת קבוצת האורחים הבאה יעשה שימוש בכלים נקיים שעברו שטיפה במדיח הכלים

בסוף הארוחה, כל הכלים יפונו וחדר האוכל יעבור ניקיון יסודי על פי נוהלי המלון

צוות המטבח יעבוד בצורה נפרדת מצוות ההגשה וימנע ממגע עם אורחי המלון

מערכת אוורור ומנדוף - תתבצע בדיקת תקינות, תחזוקה וניקוי של מערכת האוורור והמנדוף לפני תחילת כל ארוחה

פינוי אשפה יעשה בתדירות גבוהה למיכל המרכזי

סגירת המטבח בסוף יום העבודה - כל מוצרי המזון יהיו סגורים ומכוסים. שטיפת הכלים במדיחים תיעשה בחום של 70 מעלות צלסיוס, עפ"י המלצת משרד הבריאות.

לוגו

חדר ששהו בו אורחים
או עובדים החשודים כנושאי הנגיף

יעבור חיטוי מיוחד ע"י חברה חיצונית ע"י ריסוס וערפול וייסגר ל - 7 ימים
(טווח מקסימאלי).

משק בית - חדרים
ושטחים
ציבוריים

עם עזיבת אורח את חדר האירוח ולקראת בואו של כל אורח חדש, חדר האירוח יעבור ניקוי וחיטוי.

תשומת לב מיוחדת תינתן גם לחיטוי וניקוי מקומות או אמצעים שנוגעים בהם תכופות כמו שלטים, מפסקים, ידיות, פינות, כוסות, דלתות, מעקים מזוזות וכו'.

תתבצע החלפת כפפות חדשות בכניסה לכל חדר לפני הניקוי - הצוות יתודרך לגבי אופן ההחלפה.

יתבצע רישום מדויק של מספרי החדרים ושעות הניקוי של כל חדר וחדר.

כניסת עובד לחדר מאויש בעקבות קריאה תתבצע תוך שמירה על כללי ריחוק בין העובד לבין האורח. העובד יכנס עם כפפות ומסכה - ציוד כגון רום סרוויס וכו' (מה שאפשרי) יימסר כשהוא ארוז בשקית. עדיפות תינתן להשארת הפריטים מחוץ לדלת במידת האפשר.

טיפול בטקסטיל (סדינים וכו') יבוצע על-ידי הכנסתם לשקית מיוחדת נפרדת, אטומה ומסומנת ללא ניעור, והבאתה לכביסה חמה בטמפ' של מעל 70 מעלות צלסיוס עם סבון כביסה.

לאחר עזיבת אורחים יש לפנות את כלל הכלים מהחדר כדוגמת כוסות ושאר הפריטים.

אביזרים חד פעמיים כמו מגבות יד, כפפות, מסכות וניירות טישיו יושמו בחדרים לפי הנחיות משרד הבריאות. בית המלון ידאג לאספקה סדירה של פריטים אלה לחדרים.

בתי כנסת

יופעלו רק לאחר אישור משרד הבריאות.

פינות משחק / גני שעשועים

יופעלו רק לאחר אישור משרד הבריאות.

בריכות שחייה ומתקני רחצה

טרם פתיחתן יעברו הבריכות הליכי טיפול במערכות המים הכוללות מערכת סינון וחיטוי ומערכת בקרה. ככל שמבוצע שימוש מספק בכלור ושליטה על מספר המתרחצים, ניתן להפעיל את בריכות השחייה, הכל בהתאם להנחיות משרד הבריאות ובהקפדה יתרה.
פתיחת הבריכה תהיה בכפוף להוראות התקנות. בכל מקרה של סתירה בין הוראות אלה להוראות התקנות, יגברו הוראות התקנות.

עקרונות לתפעול בריכות השחייה במלונות:

לוגו

בעת עזיבת האורח את מתחם
הבריכה, המגבת האישית תונח
בעגלה ייעודית שתפונה
בתכיפות גבוהה.

רישום ובקרה על כניסת
האורחים

לבריכה
וחלוקת מגבות אישיות

באחריות איש צוות המלון להגביל את כניסת האורחים כדלקמן:
בריכה המשמשת לשחייה בלבד: לא תותר שחייה של יותר משני שוחים במסלול.
בריכה המשמשת גם לשכשוך: יותר שימוש של אורח אחד על כל 6 מ"ר בכל שטח הבריכה. לחילופין ניתן יהיה לחלק את הבריכה ל"קפסולות" באמצעות מחיצות, כך שסך כל הרוחצים בבריכה יהיה גבוה יותר מיחס של אורח אחד על כל 6 מ"ר. יובהר, כי ניתן יהיה לחלק את שטח הבריכה לשניים באופן שחלקה האחד של הבריכה ישמש לשחייה וחלקה השני ישמש לשכשוך, בתנאים האמורים בסעיף זה לעיל.oייערך רישום של האורח, על פי מספר החדר שבו שוהה כל אורח. [בכפוף לאישור משרד המשפטים].

כל אורח יקבל מגבת אישית. המגבות תהיינה לשימוש אישי בלבד, לא ניתן להעביר מגבות מאורח לאורח ולא ניתן יהיה להגיע עם מגבת אחרת לבריכה.

הרחבת שעות
הפעילות בבריכה

1. שעות פעילות הבריכה יורחבו והבריכות תהיינה פתוחות בין השעות 07:00-19:00 לכל הפחות על מנת לצמצם את מספר השוהים בבריכה בכל רגע נתון
2. בכל שעות הפעילות יימצאו במקום מצילים וצוות לבקרה על מספר המתרחצים

הגברת החיטוי והניקוי
במתחם הבריכה והמים

בכניסה לשטח הבריכה יוצבו מתקני חיטוי ואלכוג'ל. השוהים בשטח הבריכה, יחויבו לחבוש מסיכות, למעט הרוחצים במים.

הגבלת מספר
הרוחצים במים

1. מספר הרוחצים במים יהיה כאמור לעיל
2. הכניסה למים תתאפשר רק משני מקומות יעודים מסביב לבריכה (באמצעות סולמות ירידה למים)

שילוט
בכניסה ובמתחם הבריכה

בכניסה לבריכה יוצב שילוט עם דברי הסבר למתרחצים. על השלט לכלול את התוכן להלן:

על האורחים לעטות מסיכה

על האורחים לשמור על מרחק בין מיטות השיזוף והכיסאות כך שהישיבה במתחם הבריכה החיצוני תתקיים תוך שמירת מרחק של לפחות 2 מ' בין אורח לאורח למעט משפחה גרעינית ובני זוג, אשר יורשו לשבת ללא ריחוק ביניהם.

חל איסור מוחלט על משחקי מים בשטח הבריכה ובמים. אין להביא כדורים, מזרונים ומתנפחים למים

אין להכניס דברי מזון למתחם הבריכה למעט שתייה קרה בלבד

אין להעביר מגבת אישית מאורח לאורח

הגבלת משחקי
בריכה במים

צוות המלון יקפיד על כך שלא יוכנסו למתחם הבריכה כל אביזר משחק וכן מזרונים.

אוכל ושתיה
בשטח הבריכה

כל מתקני השתייה והברזיות במתחם הבריכה יהיו סגורים
ניתן יהיה לרכוש במזנון שתייה ומזון ב Take A way בלבד
תינתן לאורחים אפשרות להגיע למתחם הבריכה עם מזון ארוז

מתחמי ספא

תותר הפעלת מתקני הספא בהתאם להוראות התקנות לטיפולים לא רפואיים בגוף האדם לרבות
טיפולים אלטרנטיביים

האורח יחויב במילוי שאלון בריאות ייעודי לקיום חום ותסמינים רלבנטיים לקורונה. כמו כן תתבצע מדידת חום לפי תחילת הטיפול

יש להקפיד על ריווח חדרי ההמתנה ותזמון הגעת המטופלים

המטפלים ואנשי הצוות ישתמשו במסכה וכן בחלוק / סינר חד פעמי. יתבצע חיטוי ידיים תדיר לפני, תוך כדי ולאחר הטיפולים

במהלך הטיפול המטפל ישתמש בכפפות, בהתאם להוראות התקנות, ויחליפן בין לקוח ללקוח

יש להקפיד על ניקוי וחיטוי חדר הטיפול לרבות מיטות הטיפול, בין טיפול לטיפול וכן בתחילת וסוף כל יום עבודה. בנוסף, תבוצע כביסה נאותה של כלל הפריטים בהם השתמשו לטיפולים ותתבצע השלכה באופן תדיר של פסולת ואשפה

המטפל ישתמש גם במשקף מגן בנוסף למסכה

כלים רב פעמיים יעברו חיטוי באמצעות סטריליזטור בין טיפול לטיפול, כמקובל

ניתן יהיה לעשות שימוש במתקן סאונה יבשה

לא יותר שימוש בג'קוזי וסאונה רטובה

אירועים

אירועים יתקיימו בהתאם למגבלות שיקבע משרד הבריאות. בשלב זה מאושרים אירועים של עד 50 איש במרחב הפתוח בלבד. יש להתעדכן באופן תדיר אחר השינויים במגבלות הנקבעים בתקנות

ניתן לקיים אירוע עסקי (חדרי ישיבות) הכולל מספר משתתפים בהתאם להנחיות (בשלב זה עד 8 איש בחדר שגודלו 20 מ"ר ומעלה או ביחס של אדם לכל 15 מ"ר) תוך הקפדה על כל הכללים (מסיכות, ריחוק, שמירה על היגיינה)

תכנון סידורי עבודה

על פי מדיניות המלון, יש לתכנן מראש מניעת התקהלות של צוותי העבודה באמצעות תכנון הפסקות, ימי חופשה, שעת התחלת עבודה ושעת סיום. לדוגמא - עובדים שגרים ביחד, רצוי שיעבדו ביחד באותם ימים או באותן קומות / אזורי עבודה

רצוי לתכנן עבודה בצוותים ומשמרות ככל שהדבר מתאפשר מבחינה תפעולית על מנת למנוע מצב בו מרבית העובדים מוכנסים לבידוד במקרה של חשיפה לחולה מאומת

יש לתעד בקפדנות את הצוותים וסידורי העבודה על מנת לאפשר חקירת מגעים מהירה במידה ואירעה חשיפה

כניסה פיזית של ספקים

כניסה פיזית של ספקים תופחת למינימום. ספקים הנדרשים להיכנס למתחם בית המלון יחויבו לחתום על התחייבות לפעול לפי הנחיות המלון מבחינת מיגון, התנהלות, מדידת חום, הצהרת בריאות וכו'

הסברה ותקשורת

נוהל זה יוסבר להנהלת בית המלון, צוות העובדים ואורחי המלון והנחיות ייתלו כמודעות באזור כניסת העובדים למלון, באגפי המלון והכניסה לכל יחידות

לנוחותכם קבצי כרזות ומדבקות
התו הסגול להורדה והדפסה

*רק מי שעומדים בכל כללי התו הסגול מורשים להציג, להדפיס או להשתמש בקבצים אלה

לוגו